SOFYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DENKLİK YENİ

SOFYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DENKLİK YENİ
Yök Denkliği YeniYurtdışındaki Kurulumuzca tanınan üniversitelerden alınan Tıp Doktorluğu, Diş Hekimliği ve Eczacılık alanlarındaki Diplomaların denklik işlemlerinde, 1997 yılından itibaren uygulanan zorunlu Seviye Tespit Sınavına yeni bir düzenleme getirildi.

YÖK Genel Kurulu’nun 18.08.2006 tarihli toplantısında kabul edilen yeni uygulamasına,göre, I-1997 yılından itibaren Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’nin 6. maddesi (b) bendi uyarınca yapılacak seviye tespit sınavlarının uygulama esaslarını belirleyen Yürütme Kurulu kararlarının yürürlükten kaldırılmasına, a)Sağlık Bilimleri alanında (Tıp Doktorluğu, Diş Hekimliği ve Eczacılık) yurtdışından alınan diplomaların denklik işleminin yapılabilmesi için zorunlu olan Seviye Tespit Sınavı uygulamasına son verilmesine, b)Kurulumuzca ve İlgili ülke eğitim makamlarınca tanınmayan yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denklik işlemi için yapılan başvuruların reddedilmesine, c)Diploma alınan kurumun tanınması koşuluyla, eğitim programının Türkiye’deki üniversitelerde verilmekte olan eğitim programına denk olduğu, eğitim düzeyi ve alanı açıkça tespit edilenlere denklik belgesi verilmesine, d)Eğitim düzeyi ve içeriği konusunda ve esasları Yükseköğretim Kurulu’nca belirlenecek olan Seviye Tespit Sınavına alınmasına, Seviye Tespit Sınavına alınmasına karar verilen adaylara, sınavın her iki aşaması için sınav sayısı kısıtlaması getirilmemesine, Temel Tıp Bilimleri eğitimini Türkiye’deki Tıp Fakültelerinde, Diş Hekimliği Fakültelerinde ve Eczacılık Fakültelerinde başarı ile tamamlayarak Klinik Tıp Bilimleri eğitimini yurtdışında tamamlayarak Tıp Doktorluğu ve Diş Hekimliği diploması alanlar ile Meslek Bilimleri eğitimini yurtdışında tamamlayarak Eczacılık diploması alanlardan Seviye Tespit Sınavına girmesine karar verilen adayların Seviye Tespit Sınavının Temel Tıp Bilimleri bölümünden

(I. Aşamasından)muaf tutulmasına, e)Seviye Tespit Sınavının I. Aşamasında başarılı olan adaylardan talep edenler ile, söz konusu sınavın II. Aşamasında başarısız olanlardan talep edenlere ön lisans denklik belgesi verilmesine, f) “Seviye Tespit Sınavının II.Aşamasında başarılı olamayan adayların Türkiye’de lisans denklik tamamlama programına devam etmelerine ilişkin hükmün Yönetmelikten çıkarılmasının, Tıp Doktorluğu, Diş Hekimliği ve Eczacılık alanında yurtdışında almış oldukları eğitim süresi eksik olanların mezun oldukları üniversitelerde ya da yurtdışında denkliği kabul edilen üniversitelerin Tıp,Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerinde tamamlamalarına, II- Belirlenen bu usulde yapılacak değerlendirmeler sonucunda Sağlık Bilimleri alanında (Tıp Doktorluğu, Diş Hekimliği ve Eczacılık) Diploma Denklik Belgesi alacak olanların 09-10 Eylül 2006 tarihinde yapılacak olan Tıpta Uzmanlık Giriş Sınavına (TUS) katılabilmelerine esas olmak üzere 28.08.2006 tarihine kadar müracaat süresi verilmesine,Karar verilmiştir. Bu karara göre; geçmiş tarihte işlem yapılanların başvurmaları halinde denklik müracaatları, Seviye Tespit Sınavına girip giremeyecekleri bakımından yeniden değerlendirilecektir. Başvuruların, dilekçe ile aşağıdaki adrese yapılması gerekmektedir. Telefonla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Adresi:Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Bilkent/Ankara Telefon: + 90.312.298.7142 Faks: + 90.312.266.5060 E-posta:denklik@yok.gov.tr Adres:Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent / Ankara

bulgaristandaki üniversitelerin denkliği varmı,Bulgaristan üniversiteleri yök denkliği,yök denkliği bulgaristan,Bulgaristan Eğitim yök denkliği,YÖK,YÖK DENKLİĞİ BULGARİSTAN,Bulgaristan yök denkliği,bulgaristan üniversitesi,yök denkliği,bulgaristanda yök denklik,yök,yökbulgaristan,bulgaristan üniversiteleri yök denkliği,sofya üniversitesi yök denkliği,bulgaristanda hangi üniversitelerin denkliği var,yök,


Bulgaristandaki üniversitelerin denkliği varmı,Bulgaristan üniversiteleri yök denkliği,yök denkliği bulgaristan,Bulgaristan Eğitim yök denkliği,YÖK,YÖK DENKLİĞİ BULGARİSTAN,Bulgaristan yök denkliği,bulgaristan üniversitesi,yök denkliği,bulgaristanda yök denklik,yök,yökbulgaristan,bulgaristan üniversiteleri yök denkliği,sofya üniversitesi yök

Bulgaristan`da Eğitim ve Bulgaristan Üniversiteleri
Bulgaristanda Eğitim
Bulgaristan`da Eğitim
Bulgaristan`da Eğitim
Bulgaristan Üniversiteleri
Bulgaristan Üniversiteleri
Bulgaristan Eğitim Danışmanlığı
Bulgaristan Eğitim Danışmanlığı
Bulgaristan Eğitim Danışmanlığı
Bulgaristan Eğitim Danışmanlığı